Меню

Пословицы на казахском языке про здоровье

5 пословиц о здоровье на казахском

МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕР ДЕНСАУЛЫҚ ТУРАЛЫ
ПОСЛОВИЦЫ О ЗДОРОВЬЕ

● Денсаулық – зор байлық.
(Здоровье – большое богатство).

● Бірінші байлық – денсаулық,
екінші байлық – ақ жаулық,
үшінші байлық – бес саулық».
(Первое богатство – здоровье,
второе богатство – семья,
третье богатство – наличие скота).

● Жарлының байлығы – дененің саулығы.
(Богатство бедняка – его здоровье).

● Тазалық – саулық негізі,
Саулық – байлық негізі.
(Чистота – основа здоровья,
Здоровье – основа богатства).

● Ауру атанды да шөктірер.
(Болезнь и верблюда с ног валит).

● Ауру кірді – әлек кірді.
(Болезнь пришла – беда в дом вошла).

● Емнің алды – еңбек.
(Средство для лечения – труд).

● Ауру желмен келіп, термен шығады.
(Болезнь приходит с ветром, выходит с потом).

● Аурудың жақсысы жоқ,
Дәрінің тәттісі жоқ.
(Болезни хорошей нет,
Лекарства сладкого нет).

● Демі бардың емі бар.
(Свежий воздух – средство для лечения).

● Тыста ұзақ жүргенiң – ұзақ өмiр сүргенiң.
(На свежем воздухе долго быть – долгую жизнь прожить).

● Ауырып ем iздегенше, ауырмайтын жол iзде.
(Чем исцеление от болезни искать, лучше дорогу, чтобы не болеть, найди).

● Бас аманда мал тәттi, бас ауырса жан тәттi.
(Пока здоров – дорого добро, заболеешь – жизнь дорога).

● Сақ жүрсең, сау жүресiң.
(Будешь беречься, здоровым будешь).

● Шынықсаң – шымыр боласың.
(Если будешь закаляться – будешь здоровым (крепким)).

● Аман денеде аман рух
(В здоровом теле здоровый дух).
.

Денсаулық – зор байлық.

Здоровье – клад бесценный.

Жарлының байлығы – дененің саулығы.

Богатство бедняка – его здоровье.

Ауру атанды да шөктірер.

Болезнь и верблюда – с ног валит.

Болезнь пришла – беда в дом вошла.

Ауру батпандап кіріп, мысқалдапшығады.

Болезнь входит батманами*,

а выходит мискалями**.

Ауру кісі күлкі сүймес,

Ауыр жүкті жылқы сүймес.

Больной не выносит смеха, конь –

Қотыр қолдан жұғады,

Таз тақиядан жұғады.

Болячки передаются через руки,

парша – через тюбетейку.

Ауруын жасырған бөледі.

Кто болезнь свою скрывает,

тот со смертью играет.

Бай – до первого джута, батыр – до первой пули.

Ағын судың арамдығы жоқ.

В проточной воде грязь не держится.

Бас ауырса жан қорқады.

Голова начинает болеть – душа покой теряет.

Где болит – там и душа.

Жұғың бар жерде – шыбын бар,

Шыбын бар жерде – шығын бар.

Где мусор – там и мухи,

где мухи – там болезни.

Екі ауру бір келсе ажалыңның жеткені.

Источник

43.
Тазалық – саулық негізі,
Саулық – байлық негізі.
Чистота – основа здоровья,
Здоровье – основа богатство.
44.
Ауру желмен келіп, термен шығады
Болезнь входит вместе со сквозняком,
выходит вместе с потом.
45.
Сырқат – тән жарасы,
Қайғы – жан жарасы.
Болезнь – рана на теле, печаль – рана на душе.
46.
Аман болса бұл басым,
Тағы шығар бұл шашым.
Была бы голова цела, а волосы сами отрастут.
47.
Азғын денеге ауру үйір.
Истощенному организму все болезни товарищи.
48.
Денің сау болса,
Жарлымен деме.
Жолдасың көп болса,
Жалғызбын деме.
Когда друзей много, не говори об одиночестве;
Когда здоров, не говори о нужде.
49.
Қайғы қартайтады, қуаныш маарқайтады.
Печаль старит, радость дух поднимает.
50.
Ұйқы – тынықтырады,
Жұмыс – шынықтырады.
Труд закаляет, сон освежает.
51.
Өмір озады, ажар тозады.
Человек стареет, а жизнь молодеет.
52.
Көп жасап, күміс болғанша,
Аз жасап, алтын бол.
Чем долго жить, чтобы серебром блистать,
лучше мало жить и золотом сверкнуть.
53.
Тыста ұзақ жүргенің –
Ұзақ өмір сүргенің.
На свежем воздухе долго быть – долгую жизнь прожить
54.
Басы аманның малы түгел.
Была бы голова цела, а добро наживется.
55.
Бірге тумақ болса да,
Бірге өлмек жоқ.
Родиться вместе – не значит,
что и умирать вместе.
56.
Тер шықпаған кісіден, дерт шықпайды.
Пока пот не выйдет, болезнь не уйдет.
57.
Көзің ауырса қолыңды тый.
Ішің ауырса тамағыңды тый
Глаза болят – рукам воли не давай,
живот болит – пищу не принимай.
58.
Жорғаның қадырын желгенде біледі,
Жақсының қадырын өлгенде біледі.
Иноходцу цену при езде узнаешь,
Доброму джигиту цену – после его смерти.
59.
Тісі ауырғанның көңілін сұрамайды.
У страдающего от зубной боли
про здоровье не спрашивай.
60.
Аурудың жақсысы жоқ,
Дәрінің тәттісі жоқ.
Как нет приятной болезни, так нет и сладкого лекарства от нее.
61.
Өлім деген – ұзақ жолдың алысы.
Смерть – это конец самой длинной дороги.
62.
Арымақ, семірмек көңілден
Худеть или полнеть человеку – от настроя души.

Читайте также:  Сообщение на тему сохранение здоровья

Источник

пословицы на казахском о здоровье

На казахском языке

Денсаулық – зор байлық.

Здоровье – клад бесценный.

Жарлының байлығы – дененің саулығы.

Богатство бедняка – его здоровье.

Ауру атанды да шөктірер.

Болезнь и верблюда – с ног валит.

Болезнь пришла – беда в дом вошла.

Ауру батпандап кіріп, мысқалдапшығады.

Болезнь входит батманами*,

а выходит мискалями**.

Ауру кісі күлкі сүймес,

Ауыр жүкті жылқы сүймес.

Больной не выносит смеха, конь –

Қотыр қолдан жұғады,

Таз тақиядан жұғады.

Болячки передаются через руки,

парша – через тюбетейку.

Ауруын жасырған бөледі.

Кто болезнь свою скрывает,

тот со смертью играет.

Бай – до первого джута, батыр – до первой пули.

Ағын судың арамдығы жоқ.

В проточной воде грязь не держится.

Бас ауырса жан қорқады.

Голова начинает болеть – душа покой теряет.

Где болит – там и душа.

Жұғың бар жерде – шыбын бар,

Шыбын бар жерде – шығын бар.

Где мусор – там и мухи,

где мухи – там болезни.

Екі ауру бір келсе ажалыңның жеткені.

Жан ауырса – тән азады,

Қайғы басса – жан азады.

Когда душа болит – тело сохнет,

печаль навалиться – душа сохнет

Денсаулық – зор байлық.

Здоровье – клад бесценный.

Жарлының байлығы – дененің саулығы.

Богатство бедняка – его здоровье.

Ауру атанды да шөктірер.

Болезнь и верблюда – с ног валит.

Болезнь пришла – беда в дом вошла.

Ауру батпандап кіріп, мысқалдапшығады.

Болезнь входит батманами*,

а выходит мискалями**.

Ауру кісі күлкі сүймес,

Ауыр жүкті жылқы сүймес.

Больной не выносит смеха, конь –

Қотыр қолдан жұғады,

Таз тақиядан жұғады.

Болячки передаются через руки,

парша – через тюбетейку.

Ауруын жасырған бөледі.

Кто болезнь свою скрывает,

тот со смертью играет.

Бай – до первого джута, батыр – до первой пули.

Ағын судың арамдығы жоқ.

В проточной воде грязь не держится.

Бас ауырса жан қорқады.

Голова начинает болеть – душа покой теряет.

Где болит – там и душа.

Жұғың бар жерде – шыбын бар,

Шыбын бар жерде – шығын бар.

Где мусор – там и мухи,

где мухи – там болезни.

Екі ауру бір келсе ажалыңның жеткені.

Жан ауырса – тән азады,

Қайғы басса – жан азады.

Когда душа болит – тело сохнет,

печаль навалиться – душа сохнет
Источник: [ссылка появится после проверки модератором]

На казахском языке

Денсаулық – зор байлық.

Читайте также:  Родник здоровья акции в сентябре

Здоровье – клад бесценный.

Жарлының байлығы – дененің саулығы.

Богатство бедняка – его здоровье.

Ауру атанды да шөктірер.

Болезнь и верблюда – с ног валит.

Болезнь пришла – беда в дом вошла.

Ауру батпандап кіріп, мысқалдапшығады.

Болезнь входит батманами*,

а выходит мискалями**.

Ауру кісі күлкі сүймес,

Ауыр жүкті жылқы сүймес.

Больной не выносит смеха, конь –

Қотыр қолдан жұғады,

Таз тақиядан жұғады.

Болячки передаются через руки,

парша – через тюбетейку.

Ауруын жасырған бөледі.

Кто болезнь свою скрывает,

тот со смертью играет.

Бай – до первого джута, батыр – до первой пули.

Ағын судың арамдығы жоқ.

В проточной воде грязь не держится.

Бас ауырса жан қорқады.

Голова начинает болеть – душа покой теряет.

Где болит – там и душа.

Жұғың бар жерде – шыбын бар,

Шыбын бар жерде – шығын бар.

Где мусор – там и мухи,

где мухи – там болезни.

Екі ауру бір келсе ажалыңның жеткені.

Источник

Мақал-мәтелдер (Пословицы на казахском языке) – Денсаулық туралы (О здоровье) — Казахские пословицы — Казахский язык

Главная » Статьи » Казахский язык » Казахские пословицы

Мақал-мәтелдер (Пословицы на казахском языке) – Денсаулық туралы (О здоровье)

Пословицы на казахском языке ( Мақал-мәтелдер) о здоровье

Әуелгі байлық — ден саулық,
Екінші байлық — он саулық,
Үшінші байлық — ақ жаулық.

Денсаулық — зор байлық.

Жарлының байлығы —
Дәнінің саулығы.

Жан ауырса тән азады,
Қайғы басса,’ жан азады.

Айдалада атқан оқ
Ажалдыға тиеді.

Жеңіл барып, ауыр қайт,
Аман барып, сау қайт.

Бас аманда мал тәтті,
Бас ауырса, жан тәтті.

Аяншақ көзге шөп түскіш.

Күлегештің көңілі азбас,
Күтіншектің өзі азбас.
Қырықта қылау,
Сексенде шылау.

Ұрынарға қара таппай,
Емдетуге жара таппай…

Жасырғанның жарасы асқынады.

Өлгенге өкпе жүрмейді.

Сақинаны сәнге салмайды,
Тазалыққа таразы.

Лас адам — кіршіл,
Надан адам — діншіл.

Боранын бұрқыратқан қыстан,
Сай-сүйегіңді сырқыратқан
Сары уайым жаман.

Күлкі — ашылған гүл,
Көңіл — шашылған нұр.

Қотырды қаси берсең қаны шығар.
Киізді қаға берсең шаңы шығар.

Соқырдың қолына түспе,
Саңыраудың астына түспе.

Таздыңтарағы алтын,
Мергеннің садағы алтын.

Көбікті қарда түлкі ойнар,
Көңілді көзде күлкі ойнар.

Ауру жайын баққан біледі,
Аңның жайын атқан біледі.

Үшнәрсенің алдынал:
Аурудың алдын ал,
Жаудың алдын ал,
Қайта қозған даудың алдынал.

Біреуге өлім тілегенше
Өзіңе жүрім тіле.

Тісі ауырғанның көңілінсұрамайды.

Өлім деген ойран,
Өмір деген майдан.

Кесел батпандап кіріп,
Мысқылдап шығады.

Жас жігіттің жарасы,
Жол-жөнекей жазылар.

Алты қатын азаға келсе,
Әр қайсысы өз мұңын
Айтып жылайды.

Бірге тумақ бар,
Бірге өлмекжоқ.

Біреудің ажалы оттан,
Біреудің ажалы судан.

Сырқат тән жарасы,
Қайғы жан жарасы.

Өлінің тілін тірі алмас.

Аурудың жақсысы жоқ,
Дәрінің тәттісі жоқ.

Тер шықпаған кісіден,
Дерт шықпайды.

Басы жұмыр пенденің
Барар жері белгілі…

Орта жолда атың өлмесін
Орта жолда қатының өлмесін.

Адам өмірге
Иықтап келеді,
Кетерінде «ұйықтап» кетеді.

Өлсең көрің көң болсын,
Тіріде терің кең болсын.

Жылан шаққан адам,
Ала арқаннан аттамайды.

Ажалды жылан, жол үстінде жатады.

Тостағандай басымда
Тоғыз жара.
Жұдырықтай жүректе
Жеті жара.

Источник: мақал-мәтелдер макал мателдер пословицы на казахском языке казахские

Категория: Казахские пословицы | Добавил: admin (13.02.2012)
W

Всего комментариев:

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Источник

1 Адам деген ардақты ат.
Человек – достойное человека имя.
2 Адамдықтан үлкен ат жоқ,
Наннан үлкен ас жоқ.
Самая святая пища – хлеб,
самое святое имя – человек.
3 Адамгершілікке арналған үш сауал бар:
Шөлге құдық қазған бір сауап,
Өзенге көпір салған бір сауап,
Жолға ағаш еккен бір сауап.
Три дела человеку делают честь:
колодец, вырытый в пустыне;
мост, проложенный через реку;
дерево, посаженное у дороги.
4 Еңбек – адамның көркі,
Адам заманның көркі.
Труд украшает человека, а человек – свое время.
5 Біреу, біреуге сүйеу.
Человек – опора человеку.
6 Адамды алдау –
Арыңның алдында қылмыс,
Ағаны алдау –
Анаңның алдында қылмыс.
Человека обмануть – преступление перед совестью, брата обмануть – преступление перед матерью.
7 Талабы жоқ жас –
Қанаты жоқ құс.
Человек без цели, что птица без крыльев.
8 Ормансыз жер – жалаңаш
Армансыз ер – жалаңаш.
Человек без мечты, что земля голая без леса.
9 Ат аяғынан семірер,
Адам құлағынан семірер.
Коня ноги кормят,
человек сыт от доброго слова.
10 Адам тастай берік,
Гүлдей нәзік.
Человек крепче камня и нежнее цветка.
11 Адам жүрген жермен адам жүреді,
Біреу білмегенді біреу біледі.
Человек идет по проложенной человеком дороге,
чего один не знает, узнает другой.
12 Адамның күні адаммен.
Человеку без человека жизни нет.
13 Адам бір-біріне қонақ.
В жизни человек человеку – гость.
14 Ат жақсысын мақта,
Адам жақсысын жақта.
Хорошего коня похвали,
хорошего человека поддержи.
15 Адам қайғысы – заман қайғысы
Заботы человека – заботы его времени.
16 Күйесіз қазан жоқ,
Қайғысыз адам жоқ
Нет котла без сажи, а человека – без думы.
17 Жасық адам жасына жетпей қартаяр,
Асыл адам жасына жетпей марқаяр.
Слабый человек раньше времени стареет,
сильный человек раньше времени мужает
18 Он адам жүрген жерде із қалады,
Жүз адам жүрген жерде – соқпақ,
Мың адам жүрген жерде жол қалады.
Десять человек оставляют следы на земле,
сто человек протаптывают тропу, тысяча человек протаптывают дорогу.
19 Кісіні кейде таршылық сынайды,
Кейде баршылық сынайды.
Достоинство человека когда нужда проверяет
а когда и достаток.
20 Әркімнің өзі шығар биігі бар.
У каждого человека есть своя высота.
21 Адамына қарай сәлемі.
В какой человек чести, таковы будут ему и почести.
22 Адамның сырты алдамшы.
Внешность человека бывает обманчива.
23 Адамға адам жат емес.
Человек не родился врагом человеку
24 Жұмсақ ағаш құртқа жем,
Жұмсақ адам жұртқа жем.
Мягкое дерево для червей добыча,
мягкий человек для всякого добыча.
25 Адам болып туған соң,
Адам болып өлу лазым.
Родившись человеком, надо и умереть человеком.
26 Жаңылмас жақ болмас,
Сүрінбес тұяқ болмас.
Скотине свойственно спотыкаться,
человеку – ошибаться.
27 Адам ұйымшыл,
Мал үйіршіл.
Скотину к стаду тянет, человека – к людям.
28 Бейтаныс кісі –
Бітеу жаңғақ.
Незнакомый человек, что орех в скорлупе
29 Қағазға тіл бітірген – қалам,
Жансызға жан бітірген – адам.
Перо заставило заговорить бумагу, человек оживил немую природу.
30 Адам қатесіз болмас,
Көл бақасыз болмас.
Нет озера без лягушек, человека – без ошибок.
31 Адам аласы ішінде,
Мал аласы сыртында.
Лошадь пестра снаружи, человек – изнутри.
32 Адам көркі шүберек,
Ағаш көркі жапырақ.
Дерево листья украшают, человека одежда.
33 Адам ойға тоймас,
Бөрі қойға тоймас
Волка не насытят овцы, человека думы
34 Дүниеде тас қатты,
Тастан да бас қатты.
Камень всего на свете крепче,
а голова и камня крепче.
35 Адамның ұяты бетінде,
Адамгершілігі ниетінде.
Совесть человека на лице,
а человечность в поступках
36 Темір сырын отта танытады,
Адам сырын жоқта танытады.
Железо испытывается на огне,
человек познается в беде.
37 Атаңның баласы болма,
Адамның баласы бол.
Не будь сыном только своего отца,
будь сыном человека.

Читайте также:  Вредна ли кольпоскопия для здоровья

Источник

Adblock
detector