Меню

Створення соціальної реклами про здоровий спосіб життя

Вівторок, 08.12.2020, 18:48

§2. Формування здорового способу життя. Переваги здорового способу життя.

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Андрій протягом року робив зранку зарядку, грав із друзями у футбол, дотримувався режиму дня. Микола, навпаки, пізно лягав спати, зранку завжди поспішав, тому не встигав робити зарядку, віддавав перевагу комп’ютерним іграм і ніколи не планував свій час. Як ви вважаєте, хто з них практично не хворіє і добре навчається, а хто хворіє, пропускає заняття і має дуже скромні успіхи в навчанні? Чому?

Як формується здоровий спосіб життя

Здоровий спосіб життя не дається нам від народження. Він формується поступово протягом життя. Спочатку з’являються корисні для здоров’я звички, а потім і потреба бути здоровим.

Здоровий спосіб життя — це дотримання, звичне виконання певних правил, які забезпечують людині гармонійний розвиток, високу працездатність, душевну рівновагу, здоров’я.

По-перше, важливо налаштуватися на здоровий спосіб життя, захотіти бути здоровим фізично, розвиненим інтелектуально і духовно. По-друге, необхідно дотримуватися правил гігієни: не забувати про чистоту, розумно чергувати роботу і відпочинок, загартовуватися для зміцнення здоров’я, використовуючи сонце, повітря, воду. По-третє, важливо раціонально харчуватися, поважати й любити фізичну культуру.

Поясніть вислів стародавнього філософа Сократа: «Якщо ви достатньо розумний, то слід подбати про своє здоров’я, оскільки здоров’я — це не все, але без здоров’я — все ніщо».

■ Сократ (бл. 469 р. до н. е. — 399 р. до н. е.)

Здоровий спосіб життя ви можете перейняти у своїх батьків. Якщо вони ведуть активний спосіб життя, ходять у походи, їздять на велосипеді, катаються на лижах, то, можливо, й ви будете робити те ж саме разом з ними.

Здоровий спосіб життя ґрунтується не лише на дотриманні гігієни тіла й культури харчування, ай на культурі спілкування, моральності, умінні справедливо оцінити свої вчинки та вчинки однолітків, умінні прогнозувати результати своєї власної діяльності. Ці всі дії дозволяють сформувати доброзичливі стосунки з людьми, природою і, нарешті, із самим собою.

Здоровий спосіб життя — це результат величезної кількості правильних виборів, які ми зробили протягом місяців і років.

Коли ми обираємо ту чи іншу поведінку, треба замислитися про своє здоров’я та про своє місце в людському суспільстві. Важливо знати, що потім, коли ми здобудемо професію й будемо влаштовуватися на роботу, наше здоров’я, характер, товариськість будуть оцінюватися так само, як і професійні знання, а можливо, ще й вище.

Правила здорового способу життя ґрунтуються на таких принципах:

Якщо людина поділяє ці принципи і дотримується їх у повсякденному житті, це означає, що вона формує свій здоровий спосіб життя.

Переваги здорового способу життя

Здоровий спосіб життя має багато переваг. Слідкуючи за різними сторонами свого здоров’я, людина тим самим забезпечує високу якість свого життя. Вона може радіти життю у всіх його проявах.

Фізичне здоров’я дає можливість подорожувати, підкорювати гірські вершини, плавати на байдарках по річках, ходити в походи, стрибати з парашутом. Адже це так важливо — відчувати своє здорове, сильне тіло, готове до активної фізичної роботи.

Соціальне здоров’я дає людині можливість бути корисною для суспільства, затребуваною, мати професію, яка приносить радість. Затребуваний професіонал отримує гідну зарплату і є економічно самостійною й незалежною людиною. Це велика радість — відчувати себе потрібним людям, знати, що ваша робота робить світ кращим і ви можете робити те, чого інші робити не можуть, бо це саме ваша справа, саме ваша відповідальність.

Психічне і духовне здоров’я теж має велике значення. Коли людина вміє керувати своїми емоціями, адекватно проявляє свої почуття, є цілісною особистістю, визначилася зі своїми життєвими цінностями — це не лише показники її здоров’я. Це значить, що вона здатна вирішувати життєві проблеми, протистояти труднощам, знаходити вихід зі складної ситуації.

Обміркуйте й обговоріть ситуацію. Для давньогрецького філософа і математика Піфагора здоров’я учня було так само важливим, як і його знання. Як ви вважаєте, чому?

Опорні точки. Здоровий спосіб життя не є вродженою рисою. Він формується поступово впродовж життя. Здоровий спосіб життя — це дотримання, звичне виконання певних правил, що забезпечують гармонійний розвиток людини, високу працездатність, духовну рівновагу, здоров’я. Здоровим є той, хто дотримується свого рішення бути здоровим.

Читайте также:  Молитва о здоровье печени

Запитання для повторення й обговорення

1. Які правила здорового способу життя ви знаєте?

2. Яке значення для здоров’я мають правила здорового способу життя?

3. Хто несе відповідальність за ваше здоров’я? Чому?

4. Які принципи здорового способу життя ви знаєте?

5. Наведіть аргументи на користь здорового способу життя.

6. Доведіть, що спосіб життя впливає на здоров’я.

«Створення соціальної реклами про здоровий спосіб життя»

Мета: навчитися створювати різні форми соціальної реклами про здоровий спосіб життя.

Хід роботи

1. Визначте, який вид реклами ви хочете використовувати (плакат, білборд, сценарій зйомки рекламного відеоролика, вірш, лозунги тощо).

2. Визначте, який бік здорового способу життя ви хочете рекламувати (той, що поліпшує фізичне здоров’я, або соціальне здоров’я, або психічне і духовне здоров’я).

3. Підготуйте матеріал, який свідчить про те, що такий спосіб життя є корисним для здоров’я.

4. Підготуйте: плакат або опис білборда, якщо ви обрали плакат або білборд, сценарій зйомки рекламного відеоролика, якщо ви обрали відеоролик, напишіть вірш, якщо обрали саме його, або текст лозунгів.

5. Презентуйте вашу рекламу в класі.

6. Порівняйте свою рекламу з тією, яку підготували ваші однокласники.

7. Зробіть висновки.

Цікаве відео «Чотири правила здорового способу життя» ви можете подивитися на сайті.

Источник

Социальная реклама, как средство формирования ЗОЖ.
проект (8, 9 класс) на тему

Социальная реклама, как способ воздействия на общество, сознание людей, появился сравнительно недавно, но при этом получил большое распространение и популярность. Решением проблемы отсутствия мотивации вести здоровый образ жизни может способствовать разработанный и реализованный комплекс занятий, (мероприятий), проводимых в рамках проекта » Социальная реклама, как средство формирования ЗОЖ».

Скачать:

Предварительный просмотр:

Федеральное государственное бюджетное профессиональное

«Куртамышское специальное учебно-воспитательное учреждение

для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением

Социальная реклама, как средство формирования здорового образа жизни.

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА «СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА, КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

В современном обществе проблема отсутствия знаний о здоровом образе жизни, понимания ценности данного образа жизни присуща несовершеннолетним направленным в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа.

Определено, что воспитанницы, прибывающие в данное учреждение, имели негативный жизненный опыт, проблемы с законом, вели асоциальный образ жизни, имели вредные привычки. В основном большинство воспитанниц прибывают из неблагополучных семей, где налицо утрата семейных духовно-нравственных ценностей и традиций; самоустранение многих родителей от воспитания детей и, как следствие пренебрежительное или отрицательное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.

По прибытии в Куртамышское СУВУ с воспитанницами проводится диагностическая работа, с целью выявления уровня воспитанности, умений строить отношения в коллективе, отношения к своему здоровью и понимания, осознания ценности здоровья. После данных исследований определяются цели для дальнейшего плана работы и деятельности специалистов.

В связи с этим можно утверждать, что работа над формированием здорового образа жизни актуальна в данном учреждении и, как дополнение к уже существующей воспитательной программе «Здоровый образ жизни» возможность реализации проекта «Социальная реклама,как средство формирования здорового образа жизни».

При этом надо учитывать, что социальная реклама, как способ воздействия на общество, сознание людей, появился сравнительно недавно, но при этом получил большое распространение и популярность особенно среди молодого поколения. Большая часть молодых людей лучше воспринимают информацию, которая транслируется средствами массовой информации.

«Общественная (социальная) реклама» передает сообщение, пропагандирующее какое-либо позитивное явление. Создают ее бесплатно и место и время в СМИ также предоставляются на некоммерческой основе».

Предметом такой рекламы является идея, которая должна обладать определенной социальной ценностью. Цель такого типа рекламы – «изменить отношение общества к какой-либо проблеме, а в долгосрочной перспективе – создать новые социальные ценности».

Решением проблемы отсутствия мотивации вести здоровый образ жизни может способствовать разработанный и реализованный комплекс занятий, (мероприятий), проводимых в рамках проекта включающий в себя различные активные формы такие как:

Читайте также:  Бады опасны для здоровья или нет

— экскурсии, лекции, практикумы, тренинги, деловые игры, презентации.

Возможно через включение молодых людей в различные виды социальных отношений в учебе, общении, досуговой и практической деятельности, при использовании непосредственного опыта – передачи из рук в руки необходимых жизненных знаний, умений, навыков – и анализа его продуктивности и духовно-нравственной ценности.

1) Создание представления о здоровом образе жизни.

2) Создание установок к осознанию здоровья, как ценности.

3) Формирование мотивации к ведению здорового образа жизни.

4) Презентация продукта проекта, как пропаганда здорового образа жизни.

По окончании реализации проекта «Социальная реклама, как средство формирования здорового образа жизни» планируется достижение следующих результатов, участницы проекта должны:

— знать, что такое здоровый образ жизни;

— осознавать и понимать, значение здоровья, как ценности.

— передавать, презентовать информацию окружающим, пропагандировать здоровый образ жизни.

География проекта: Куртамышское СУВУ (Курганская область, город Куртамыш);

Кадровый состав, необходимый для успешной реализации нашего проекта, предусматривает наличие руководителя проекта и ряда привлечённых специалистов, к которым относятся: психолог учреждения, социальный педагог, руководитель физ. воспитания, специалисты от организаций.

Календарный план реализации проекта «Социальная реклама, как средство формирования здорового образа жизни».

Таблица 2 – Календарный план проекта

Изучение нормативно – правовой документации.

Проведение социологического исследования по выявлению проблем, потребностей и интересов обучающихся.

Обработка полученных результатов исследования.

Разработка содержательной программы комплекса мероприятий.

Согласование с администрацией учреждения технологий и методов работы, используемых в проекте.

Согласование с администрацией Куртамышского СУВУ о возможности реализации проекта на базе учреждения «Социальная реклама, как средство формирования здорового образа жизни».

Согласование с администрацией училища условий реализации проекта (продолжительность, сроки, временные ограничения)

Продолжение табл. 2

Поиск специалистов компетентных в области изготовления социальной рекламы.

Решение вопроса с администрацией училища о возможности выдачи всем учащимся сертификатов об участии в проекте.

Информирование учащихся о реализации проекта «Социальная реклама, как средство формирования здорового образа жизни» (сообщение учащимся о направлении деятельности, взаимодействие с другими педагогами, информационные листовки и пр.)

Привлечение квалифицированных специалистов в процесс реализации проекта (психолог, социальный педагог, специалисты от организаций).

Ноябрь 2017 – январь 2018

Подготовка необходимых материально-технических ресурсов (канцелярия, компьютер, колонки, проектор).

Продолжение табл. 2

Проведение вводного занятия.

«Социальная реклама, как способ воздействия на человека, виды социальной рекламы».

«Изготовление постеров, плакатов».

«Изготовление постеров, плакатов».

Участие в муниципальном конкурсе социальной рекламы «Мы за здоровый образ жизни».

Практическое занятие. «Основные требования к изготовлению видео- роликов социальной рекламы».

«Разработка сценария, сюжета видеороликов».

Продолжение табл. 2

Презентация продукта проекта.

Обратная связь с воспитанницами.

Обратная связь с администрацией училища.

Подведение итогов руководителем проекта.

Вручение учащимся сертификатов об участии в проекте и грамот наиболее отличившимся.

Разработка рекомендаций для возможности дальнейшей реализации проекта на другой базе исследования и целевой аудитории.

методист Куртамышского СУВУ

Процесс разработки и реализации проекта включает в себя три этапа: подготовительный, основной и заключительный.

Подготовительный этап проекта длится один месяц. Этап непосредственно начинается с изучения специальной литературы, предполагает рассмотрение и изучение различных методик, так как планируется проведение социологического исследования по данной тематике.

После того, как проведено исследование и обработаны результаты, принято решение о разработке и реализации комплекса мероприятий. Для этого нами подбираются различные методики, технологии и активные формы работы с обучающимися для составления содержательной программы комплекса.

Также подготовительный этап предусматривает обширный блок работы по взаимодействию с различными социальными учреждениями и предприятиями в зависимости от направления деятельности. Необходимо согласовать возможность реализации проекта на базе (Куртамышского СУВУ), с администрацией учреждения обсудить условия реализации проекта (продолжительность, сроки, временные ограничения и т.д.), а также технологии и методы, используемые в содержании проекта, в том числе возможность выдачи учащимся по окончанию проекта сертификатов об участии.

Для успешной реализации проекта на подготовительном этапе руководитель проекта должен подготовить все необходимые ресурсы, в том числе человеческие: решить вопрос о привлечении квалифицированных специалистов в процесс проведения занятий с обучающимися; материально технические; осуществить приобретение канцелярских принадлежностей, договориться с администрацией учреждения о пользовании компьютером, проектором, интерактивной доской, фотоаппаратом, колонками, транспортным средством и т.д.; информационные ресурсы: провести информирование учащихся о реализации проекта «Социальная реклама, как средство формирования здорового образа жизни», подготовить информационные буклеты и листовки.

Читайте также:  Звукобуквенный разбор слова здоровье

Основной этап длится 2 месяца: с декабря по январь. В этот период происходит реализация комплекса разработанных мероприятий: лекций по теме проекта; практических занятий по изготовлению плакатов; практических занятий по составлению и разработке сценария и сюжета видеороликов; практических занятий по съёмке и монтажу видеороликов; в рамках работы по проекту, участие в муниципальном конкурсе социальной рекламы.

В основном этапе реализуются:

Вводное занятие: «Социальная реклама, как способ воздействия на человека, виды социальной рекламы». Цель: Знакомство с социальной рекламой, как средством формирования здорового образа жизни.

Лекция: «Основные понятия и требования предъявляемые к соц. рекламе». Цель: Знакомство с требованиями по изготовлению и размещению соц. рекламы пропагандирующей ЗОЖ.

Практические занятия: «Изготовление постеров, плакатов». Цель: Формирование умений по определению, построению сюжета для плакатов, пропагандирующего ЗОЖ.

Практическое занятии: «Основные требования к изготовлению видеороликов социальной рекламы». Цель: Знакомство с требованиями предъявляемыми при изготовлении видеоматериалов по пропаганде ЗОЖ.

Практические занятия: «Разработка сценария, сюжета видеороликов». Цель: Определение темы, сюжета, характеризующего здоровый образ жизни.

Практические занятия: «Съёмка видеоролика».

Заключительный этап Где происходит презентация продукта и подводятся итоги реализации проекта, как самим руководителем, так и прочими участниками проекта: администрацией училища, педагогами и другими привлечёнными специалистами. Проводится вручение учащимся сертификатов об участии в проекте и самым активным грамот.

Руководителем проекта подводятся итоги и разрабатываются рекомендации для возможности дальнейшей реализации проекта на другой базе исследования и другой целевой аудитории.

По окончанию реализации проекта «Социальная реклама, как средство формирования здорового образа жизни» планируется достижение следующих результатов:

— формирование представления у воспитанниц знаний о здоровом образе жизни;

— понимание значимости здоровья, как одной из ценностей человека;

— осознание необходимости ведения здорового образа жизни.

Оценка результативности (эффективности) проекта может быть дана только по окончанию реализации проекта.

Для реализации проекта «Социальная реклама, как средство формирования здорового образа жизни» понадобятся следующие ресурсы:

1) Человеческие ресурсы: руководитель проекта, привлечённые специалисты, а именно: психолог, социальный педагог, специалисты от организаций;

2) Информационные ресурсы: информационные листовки и буклеты о проекте; кроме того информирование обучающихся будет проводиться посредством информационной беседы с руководителем проекта.

3) Материально-технические ресурсы: канцелярские принадлежности (бумага, ручки, ножницы, ватманы, файлы, краски, кисточка, фломастеры, мел, газеты с объявлениями), компьютеры, принтер, сканер, краска для принтера, проектор, колонки, интерактивная доска, фотоаппарат, видеокамера, интернет, мобильная связь, спортивный зал, тренажёрный зал.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Нормативно-правовые акты и иные официальные документы:

1.1 Распоряжение правительства Российской Федерации от 22 марта 2017 года № 520 – р. Концепция развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года. Сайт Законы, кодексы и нормативно правовые акты РФ. URL: http://www.legalacts.ru/

1.2 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года с изменениями 2017 года. Особенности реализации образовательных программ в области физической культуры и спорта. Статья 84.Сайт Мультиурок.URL: http://multiurok.ru

2. Основная и дополнительная литература:

2.2 Блюмина А.А. Социальная реклама и её роль в жизни современной молодежи По мат. II междунар. Студ. Науч.-практ. Конф. № 3. URL: Сайтsibac.info/sites/default/files/conf/file/stud_3_2.pdf. (датаобращения 12.12.2017).

2.4 Ганьшина Г.В. Формирование здорового образа жизни молодежи средствами рекреативных технологий. Дис. канд. пед. наук: 13.00.02 : Тамбов, 2005 233 c. РГБ ОД, 61:05-13/2349. Сайт Веда. электронная библиотека URL: http://lib.ua-ru.net (дата обращения 12.12.2017).

2.5 Есиркепов Ж.М., Калдыбеков Б.К., Кужамбердиева С.Ж., Абжалелов Б.Б. Современные инновационные подходы по формированию здорового образа жизни учащейся молодежи // Международный журнал экспериментального образования. – 2015. – № 1. – С. 16-18;
URL: http://www.expeducation.ru/ru/article/view?id=6313 (дата обращения: 11.12.2017).

2.8 Камышанский О. А., Хонжонков Ю. Б., Косова И. В. Биологическийвозраст и поведенческие факторы риска у подростков и лиц молодого возраста. Валеология. 2004. № 2. С. 77-82.

2.11 МанькоЮ.В.,ОганянК.М. Социология молодежи. Санкт – Петербург«Петрополис», 2008.

Источник

Adblock
detector